Amazonegruppas 
logo


Bli med på Amazonegruppas postlister:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone-listene.html

Spear


Valkyrie

Amazonegruppa er et nettverk for amazoner og deres sympatisører, beundrere og likemenn. Amazonegruppa ønsker å sette fokus på bilder, idealer, myter, opplevelser av og fortellinger om kvinnekraft og sterke kvinner i fortid, nåtid og fremtid, innen kunst, kultur, litteratur, religion, idrett, kampsport. Amazonegruppa arbeider for individuell frihet og kreativitet og mot fremmedgjørende og begrensende kjønnsroller og stereotyper.

Amazonene var opprinnelig et folkeslag der kvinnene hadde rollen som krigere og hærførere. De er kjent fra bl.a. gammelgreske myter og overleveringer. Amazonene ble regnet som heltemodige og uovervinnelige i kamp. I dagligtale har ordet overlevd og brukes gjerne om en høy og kraftig kvinne, eller mer generelt om enhver kvinne som er uredd og handlekraftig.

Nedenfor har vi samlet en del lenker til stoff om amazoner, kvinnekraft, gudinner m.m. Vi prøver å få så stor bredde i utvalget som mulig, for å vise hvor rikt og mangfoldig dette emnet er. Vi mottar gjerne flere nettadresser vi kan lenke til. Send til amazoner@spirituellkultur.org.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.Spear


NOEN UTVALGTE:

Pippi Langstrømpe: Kraftfull og livsglad frihetsforbilde
http://gramstad.no/fri/pippikraft.html

Kvinner i krig: Notater til verksted på Rød Ungdoms sommerleir juli 2012
http://folk.uio.no/thomas/ru/notater-kvinnerikrig.txt

Muskelburka for idrettskvinner?
http://folk.uio.no/thomas/fri/muskelburka.html

Amazonene vender tilbake (Artikkel i bladet Alternativt Nettverk, nå kjent som Visjon)
http://www.spirituellkultur.org/amazonene/vendertilbake.pdf

Gudinneleksikon
http://idun.wicca.no/gudinne/leksikon/index.html

Kvinneguddom og kvinnevelde i Norden
http://home.online.no/~tervalen/Kvinnegud.htm

Kvinnedag og frihet: Noen politiske og personlige betraktninger
http://www.forfatter.net/knudtsen/artikler/2007/kvinnedag.shtml

Gudinne.no

Gudinner mot guder: Gudedyrkelsen i det gamle Europa
http://home.hib.no/mediesenter/asgard2003/gudinne.htm

Heidi Monsen - Norges sterkeste dame?
http://heidinilima.blogg.no/

Armbryterskan från Ensamheten
Få med deg denne hjertevarme, glade og humor- og muskelfylte filmen!
Omtale på Filmweb:
http://www.filmweb.no/arthaus/paakinonaa/article51813.ece
Anmeldelser hos Filmgrid:
http://www.filmgrid.no/movie/127860/armbryterskan-fran-ensamheten
Heidi Anderssons nettsted:
http://www.heidiandersson.com/

Mulla-løftingen: Kampanje for kvinners løfting av mullaer og alle andre menn:
http://www. gramstad.no/amazone/loftekampanje.html

INGAR KNUDTSEN: GUDINNAS DØTRE
http://folk.uio.no/thomas/gudinnas-dotre-pm.html
Amasone-serien:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone-trilogi.html
Plakat/brosjyre for den siste boka i denne serien:
http://folk.uio.no/thomas/lister/gudinnas-dotre.htmlSpear


  1. ARTIKLER OG NOVELLER
  2. BØKER
  3. PLAKATER OG FOTOGRAFIER
  4. TV & FILM
  5. AVISER OG MAGASINER
  6. NETTSTEDER OG FORA
  7. AMAZONEGRUPPAS AKTIVITETER
  8. AMAZONEGRUPPAS POSTLISTER


ARTIKLER OG NOVELLER

Pippi Langstrømpe: Kraftfull og livsglad frihetsforbilde
http://gramstad.no/fri/pippikraft.html

Kampen om fortida
http://folk.uio.no/thomas/fri/fortidskamp.html
(Artikkel av Ingar Knudtsen om bakgrunnsmaterialet for amazone-bøkene hans og hva dette materialet kan bety for oss idag)

Kjerringa mot strømmen
http://folk.uio.no/thomas/fri/kjerringa-mot-strommen.html
(Både André Bjerkes dikt og det klassiske eventyret)

Religion og likestilling
http://forfatter.net/knudtsen/artikler/2000/religionlikestilling.shtml
(Gnistrende artikkel av Ingar Knudtsen)

"Jakten på gudinnen" - konservativ eller radikal?
http://folk.uio.no/thomas/fri/gudinnejakt.html
(Thomas Gramstad debatterer i Humanist)

Har muskler kjønn?
http://folk.uio.no/thomas/fri/muskelkjonn.html
(Thomas Gramstad debatterer i Dagbladet)

Atas sverd
http://forfatter.net/knudtsen/romanernoveller/noveller/atassverd.shtml
Novelle av Ingar Knudtsen med tilknytningspunkter til amazone-bøkene hans.

Thomas Gramstad som gjesteskribent hos Ingar Knudtsen
http://forfatter.net/knudtsen/gjester/2000/gjest-tg-0800.shtml

Kvinners krigsinnsats glemmes
http://www.forskningsradet.no/bibliotek/forskning/200005/2000050502.html
Artikkel i Forskning om kvinners rolle i krig

Den europeiske hekseforfølgelsen, av Rune Hagen
http://www.ub.uit.no/fag/historie/hekser.html

Multisex, ikke unisex
http://folk.uio.no/thomas/fri/multisex.html
(Thomas Gramstad om den høyst nødvendige forbindelsen mellom kulturradikalisme og feminisme)

Kvinnen og kyborgen - et umulig forhold?
http://folk.uio.no/thomas/div/stefanie-kyborg.html
(Stefanie Jenssen om kvinners selvforst┬else i den moderne teknologiens sosiale strukturer)

The Female Hero: A Randian-Feminist Synthesis
http://folk.uio.no/thomas/po/female-hero.html
(Thomas Gramstad unites Ayn Rand's concept of heroism with modern feminism, arriving at a radical yet ancient vision of the Amazon as the ultimate hero. Includes discussions of postandrogyny and nonpatriarchal sexualities.)


BØKER

Ingar Knudtsens Amasoner - 4. bok i amasone-serien:
http://www.forfatter.net/knudtsen/brev/2001/brev4401.shtml#Amasoner
Plakat/brosjyre for boka:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amasoner-bok.html

Amasone-serien:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amazone-trilogi.html
Tolkninger, spørsmål og kommentarer til Ingar Knudtsens amazonebøker:
http://folk.uio.no/thomas/fri/amazone-tolkninger.html

Erik Braathens trilogi om Kompaniet - dette er bøker du vil ha vanskelig for å glemme!

Elisabeth Moons trilogi om Paksenarrion Dorthansdottir på norsk - første bind april 1998

Fittstim - svensk bok skrevet av unge jenter og nyfeminister som har satt Sverige på hodet. De har vekket en del reaksjoner i Norge også.


PLAKATER OG FOTOGRAFIER

Rosie the Riveter. We can do it!
http://folk.uio.no/thomas/lists/images/wecan.jpg
(Kjent plakat fra andre verdenskrig, da kvinnene gikk ut i industrien)

Jenteloven. Jenter kan!
http://folk.uio.no/thomas/lists/images/jenteloven.html
(Fra Streiftog nr. 1 1985, reportasje fra et stormøte i Atlantic Hall, Stavanger, en kveld i februar i 1985, yrkesorientering for ca. 1200 jenter i alderen 13-20 år fra 70 kvinner i mannsdominerte yrker.)

Valkyrie: liten stor

Barbar med sverd
http://www.spirituellkultur.org/amazonene/amazon-barbarian.jpg
(En videreutvikling av kj°nnsrollene...)

Cecilie Wettre, kendo budoka

Lise Hamre, panserbabe

Plakat/brosjyre for boka Amasoner:
http://folk.uio.no/thomas/lister/amasoner-bok.html

Her er en generell plakat om Amazonegruppa. Spre den gjerne!


TV & FILM

Xenadu - norsk Xena-fanklubb
http://folk.uio.no/thomas/lister/xena.html

Forsiktig start for barsk Alias-jente
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=42424
(Randi Misfjord om TV-serien Alias, som for første gang vises på norsk TV)

Buffy the Vampire Slayer - norske sider på Ifi
http://www.stud.ifi.uio.no/~johnen/buffy/index.html

Transcripts av Buffy-episodene
http://www.stud.ifi.uio.no/~johnen/buffy_transcripts/transcript1.html

Pressemelding fra Xenadu om sensuren av Xena (og Hercules) som Roar Røise og "Barnevakten" har fått i stand:
http://folk.uio.no/thomas/lister/xenadu-pressemelding1.html

Xena-fanklubben aksjonerer:
UNDERSKRIFTSAKSJON: VI VIL HA XENA TILBAKE!

Underskriv nå og her:
http://folk.uio.no/thomas/xenadu/kampanje/

Underskriftskampanje: Vi vil ha Buffy tilbake!
http://folk.uio.no/thomas/buffy/kampanje/

Buffy som pensum
http://www.dagbladet.no/kultur/2001/01/02/235194.html

Litt om filmen Strange Days, en klassiker som ofte blir vist i filmklubber

Hannibal - forum for sterke kvinner på film, og mot sensur


AVISER OG MAGASINER

Pupper, pistoler og idoler
(Bergens Tidende om actionheltinner, bøllefeminisme, guttebankere og Girl Power, intervju med Margrét Helgadôttir Næss)
http://www.bt.no/kultur/film/article.jhtml?articleID=59623

Piker med pistol
http://www.dagbladet.no/kultur/2001/01/16/237228.html
(Intervju med Margrét Helgadôttir Næss i Dagbladet)

Gutter mot Barbie:
http://www.vg.no/vg/95/kvinne/0511sak1.html
http://www.senterpartiet.no/sentrum/0700/kronikk.html

Fyrstikk-kyllingens invasjon
http://folk.uio.no/thomas/fri/fyrstikk-kylling.html

Modesty død?
http://www.dagbladet.no/diskusjon/kultur/237251/index.html
(Artikkel om Modesty Blaise i Dagbladet, spesielt om den kommende og siste tegneseriehistorien der Modesty og Willie dør)


NETTSTEDER OG FORA

Kvinneuniversitetet
http://www.kvu.hm.no/

Ingar Knudtsens web-sider (Science Fiction og Fantasy-forfatter med feministiske perspektiver og sterke og troverdige kvinneskikkelser i sine romaner)

Jan Bojer Vindheim: Hekser og gudinner
http://www.vindheim.net/myte/gudinner.html

Penthesileia
http://www.penthesileia.com/
Om kvinnekraft, mystikk og mysterier, helse, kunst, natur, politikk m.m.

Gudinne 2000-prosjektet:
http://www.gudinne2000.com/
Norske websider om ting som skjer i Norge i forbindelse med prosjektet

Goddess 2000 (prosjektets internasjonale hjemmesider)
http://www.goddess2000.org/

Lothene Experimental Archaeology: Women as Warriors in History
http://www.lothene.demon.co.uk/others/women.html

Kilden - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Women Warriors of Japan

Vietnamese National Heroines (Trung-søstrene m.fl.)

Androgyny & Gender Dialectics

The Pippi Longstocking mailing list
http://groups.yahoo.com/group/pippi/

Trolldom, hekser og hekseprosesser - Internettressurser:
http://www.ub.uit.no/fag/historie/hekseprosesser.html

Svein Olav Nyberg's Strong Women page

The Amazon Connection


AKTIVITETER OG MØTER I AMAZONEGRUPPA

Tidligere møter i Amazonegruppa: Arkiv


AMAZONEGRUPPAS POSTLISTER

Amazonegruppa driver to postlister som er åpne for alle. Den første er en moderert nyhetsliste. Her informerer vi om Amazonegruppas aktiviteter, og relevante nyheter, hendelser, artikler, bøker, utstillinger, web-steder osv. Den andre listen, amazone-dialog, er for prat og diskusjon. Listene administreres vha. et listserv-program som heter Mailman, og som du kan bruke via web.

For å melde deg på (eller av) Amazone-gruppas nyhetsliste, gå til denne websiden: http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/amazone-gruppa@ifi.uio.no

For å melde deg på (eller av) Amazone-gruppas diskusjonsliste, gå til denne websiden: http://ifi-lists.uio.no/mailman/listinfo/amazone-dialog@ifi.uio.no


Support 
the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best 
Viewed With Any Browser Valid 
XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created 
with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you