Ulemper med Bcc:-liste sammenlignet med å bruke en listetjener:

 1. Bcc:-lister kan oppfattes som spam (uønsket junkmail) og bli filtrert bort automatisk, fordi mange spammere bruker denne metoden. Denne filtreringen kan skje uten at mottakeren er klar over det, da Internett-leverandører i økende grad utfører slik filtrering. Slik filtrering gir heller ikke feilmeldinger til avsender. Med en Bcc:-liste vet man altså ikke sikkert at alle mottakerne eller bestemte mottakere mottar e-posten man sender ut. Jo flere som står på Bcc:-listen, jo mer sannsynlig er det at e-posten kan bli automatisk kategorisert som spam.
 2. Vanskelig for mottaker å sortere innkommende e-post som er Bcc:-et til henne/ham.
 3. Kan være kronglete for avsender å oppdatere Bcc:-listen (avhengig av e-postklienten man bruker og hvor godt man kjenner denne).
 4. Dersom adresselisten går tapt hos avsender/i e-postklienten står man der uten mulighet til å rekonstruere den.

Fordeler med bruk av listetjener istedenfor Bcc:-liste:

 1. Fast e-postadresse for listen, mottaker kjenner igjen denne, og kan også evt. sortere e-posten sin basert på listeadressen.
 2. Offisielt arkiv for listen der alle abonnentene kan gå inn for å lese tidligere postinger.
 3. Standardisert webgrensesnitt der avsender/listeeier kan gå inn for å administrere listen, f.eks. legge til og fjerne adresser.
 4. Abonnentlistene lagres i egne filer, gir sikkerhet mot tap. Listeeier kan også ta ekstra back-up av disse filene.
 5. Blir ikke rammet av Internett-leverandørers tiltak mot spam.
 6. Med en listetjener har man en rekke valgmuligheter for hvordan man ønsker å sette opp listen, dvs. hvordan listen skal fungere.
 7. Med en listetjener er det lett og oversiktlig å ha flere beslektede lister om samme emne (f.eks. en moderert nyhetsliste for informasjon om arrangementer, og en annen prate- og diskusjonsliste som alle abonnentene kan poste innlegg til).

Spirituellkultur.org


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you