Ulemper ved bruke Yahoo til postlister (Yahoogroups):

  1. "Reklamehale" på alle postinger.
  2. Tvungen reklame mellom hvert innlegg man leser i listens offisielle arkiv på Yahoo.
  3. Det har forekommet at Yahoo har gitt ut e-postadresser til spammere.
  4. "Deactivation"/"reactivation". Mange, meg selv inkludert, opplever at e-postadressen de bruker på Yahoo-lister stadig blir "deaktivert" slik at man må inn på Yahoo og "reaktivere" adressen. "Deaktiveringen" innebærer at man ikke får noen e-post fra Yahoo-listene sine inntil man reaktiverer igjen. Kjedelig hvis f.eks. viktig informasjon om møter e.l. ikke når frem til en. Dessuten er det irriterende og brysomt å stadig måtte "reaktivere". Særlig når man vet at det ikke har vært noe galt med ens egen adresse, det er Yahoo som tuller med noe.
  5. Synlighet? Engelske og kanskje spanske brukere leter nok etter temaer på Yahoo, slik at for disse språkene er Yahoo en stor og synlig møteplass. Men hvor sant er det for Norge? Er Yahoogroups et sted hvor norske brukere vil starte hvis de ønsker å finne et norsk nettforum? Jeg vet ikke, men jeg vil tro mange bruker en kombinasjon av jungeltelegrafen og søkemaskiner for å finne frem, og tror og håper at Spirituellkultur.org kan bli et synlig og kjent sted for å finne aktuelle fora.
  6. Ledelsen/eierne av Yahoo er langt vekk. De bestemmer som de vil og gjør de endringene de ønsker i tjenestene de tilbyr, uten at en stakkars listeeier hos dem har noen innflytelse over det, og knapt noen måte å kontakte dem på. På Spirituellkultur.org er det meg som eier nettstedet, og jeg er ikke langt unna og vil ikke gjøre driftsendringer uten å diskutere det med alle involverte parter.
  7. På Yahoo kan du ikke få grensesnitt på norsk for postlisten din. Yahoo bestemte seg nemlig for å kutte ut dette (jfr. foregående punkt!).

Spirituellkultur.org


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you