Spirituellkultur.org

Hensikten med Spirituellkultur.org er å være en møteplass og et knutepunkt for alternative eller spirituelle kulturuttrykk, og å kunne tilby folk som har positive tilbud å komme med et sted der de kan opprette dokumenter og postlister for sine nyhetsbrev eller diskusjonsfora.

Spirituellkultur.org vil fremme dette på tre måter:

  1. Ved hjelp av en listetjener for e-postlister. En e-postliste eller postliste er et forum basert på elektronisk post. Deltakerne i forumet melder sin e-postadresse på listen som abonnenter på postlisten. Man vil så motta postingene som sendes til postlistens e-postadresse, disse distribueres til hver enkelt abonnent. En liste kan være åpen for alle, eller kun for deltakerne i en bestemt forening, styre e.l. En oversikt over de listene som til enhver tid finnes på Spirituellkultur.org finner du her: http://mailman.spirituellkultur.org/mailman/listinfo.

  2. Ved hjelp av en wiki, dvs. en samling av nettsider som alle kan bidra til. Alle kan endre de nettsidene som er lagt inn i wiki. For eksempel, hvis noen skriver en nettside om et emne, f.eks. om dans som bevegelsesterapi eller om hvordan spille didgeridoo, så kan andre tilføye flere opplysninger eller lenker/nettadresser til dokumentet. På denne måten vil wikien kunne bli en stadig større og voksende kunnskapsbase basert på felles innsikt og kunnskap - en kunnskapsallmenning.

  3. Ved hjelp av en kalender - en oversikt over aktuelle arrangementer der folk kan legge inn info om arrangementer de vet om, f.eks. arrangementer man selv arrangerer. Man kan da også prøve å unngå kollisjon med andre interessante eller lignende arrangementer.

Hva er så spirituell kultur? Hva er ikke spirituell kultur? Uten å gi noe endelig og definitivt svar på disse spørsmålene, vil jeg gi følgende avgrensninger:

Spirituellkultur.org tilbyr å drive postlister for ulike personer, grupper og foreninger som jobber med selvutvikling, kunst, musikk, opplysning, kunnskapsspredning og andre kulturuttrykk eller andre mål som harmonerer med en spirituell kultur. Postlistene kan være rene nyhetsbrev eller nyhetsfora om arrangementer etc., eller diskusjonsfora der folk kan spørre eller svare om de ulike temaene. En oversikt over eksisterende e-postlister finnes her: http://mailman.spirituellkultur.org/mailman/listinfo.

Sender du ut e-post til din gruppe/adresseliste via en Bcc:-liste? Dette har en del ulemper.

Bruker du Yahoogroups? Dette har en del ulemper.

Henvendelser om opprettelse eller drift av e-postliste rettes til shaman@spirituellkultur.org.


Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you